خمیر دندان سنسوداین پرونمل

خمیردندان ژله ای کودک بی سپت
بازدید : 0


مزایای استفاده از این محصول :
جلوگیری از پوسیدگی
پیشگیری از تشکیل جرم
کاهش التهابات لثه
از بین برنده پلاک
خوشبو کننده دهان
استحکام بخش دندان های کودکان
کاهش باکتریهای مولد بوی بد دهان
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید